VARAAVAT TAKAT, KIERTOILMATAKAT, KAMIINAT JA PUHDASPALOTEKNIIKKA

Kaikissa Nordpeisin tulisijatuotteissa - Nordpeis Salzburg varaavat takat, Nordpeis-kiertoilmatakat ja Nordpeis-kaminat - on puhtaasti puuta polttava tulipesä.

Puhtaampi palo on saatu aikaan Nordpeis-takkojen kaasutiiviillä tulipesällä ja luukulla, tulipesässä olevilla Thermotte-levyillä ja oikein syötetyllä paloilmalla.

 

Nordpeis-takkojen kaasutiivis tulipesä ja tulipesän luukku eivät päästä huoneilmaa tulipesään, vaan kaikki tulipesään menevä paloilma johdetaan ensiö-toisio -paloilmakanavien kautta. Näin tulen tarvitsema paloilma saadaan syötettyä kuumana juuri oikeaan paikkaan liekkien yläpuolelle.

 

Kun paloilma syötetään tulipesään yläkautta ja kuumana, palo on puhtaampaa. Lasiluukku pysyy kirkkaampana ja piippu ei nokeennu niin paljon. Puuta kuluu vähemmän ja lämpöä tulee tehokkaasti. Puhtaampi palo tarkoittaa myös sitä, että Nordpeis-takkojen hyötysuhde on erittäin korkea.

 

Ensiöpaloilmaa voidaan säätää pienemmälle, jolloin takan tuottama lämpö on pienempi ja puuta kuluu vähemmän. Kun ensiöpaloilmaa säädetään pienemmälle, alkaa tuli imeä tulipesään toisiopaloilmaa, joka taas takaa sen ettei takka ala palaa huonosti kytemällä.

 

Nordpeis-takkojen tulipesän verhoilumateriaalina käytetyt keltaiset Thermotte-levyt ovat erinomaisia lämmöneristäjiä. Thermotte-levyt pitävät tulen tuottaman lämmön tulipesässä ja näin tulipesän lämpötila saadaan nousemaan korkeaksi ja palo puhtaammaksi. Lisäksi hyvin lämpöä eristävät Thermotte-levyt pitävät takan takaosan sopivan lämpöisenä niin, että takan suojaetäisyyden pysyvät pieninä.